Diabelski Kamień - Odargowo

Kilometr na północny wschód od wioski można podziwiać ogromny - liczący 20 m obwodu - głaz, zwany Diabelskim lub Pogańskim. Kamień, zwany kiedyś Stojącym, pojawił się w już dokumencie Mściwoja, użyty jako znak graniczny dla posiadłości klasztornych.