Zamkowa Góra - Lubkowo

2 km na południe od Lubkowo znajduje się owiana legendami Zamkowa Góra (95 m). W średniowieczu miał tu stać zamek, otoczony wałami i fosami, z którego wiodły podziemne korytarze. Rzeczywiście natrafiono tu na ślady osady.